uppslagen bok

Martin Hellström får stipendium för sin litteraturforskning

Martin Hellström är forskare inom litteraturvetenskap och har vunnit ett stipendium på 85 000 kronor från Stiftelsen Maria Sandwall Bergströms författarfond. I sin forskning har Martin Hellström bland annat intresserat sig för Astrid Lindgrens dramatik samt barns läsning av Maria Gripes verk.

Stort grattis till att ha vunnit stipendiet! Hur känns det?
− Tack! Det känns väldigt roligt, särskilt eftersom jag inte har ansökt om det utan blivit nominerad, sedan bestämmer nämnden vilka som vunnit.

Var det väntat eller kom det som en överraskning?
− Jag visste att jag var nominerad, så helt överraskande var det inte. Men sen vet man aldrig hur många som blivit nominerade så jag blev överraskad ändå. Det känns kul att få ett stipendium så tidigt i min forskargärning.

Vad betyder det för dig att få stipendiet?
− Det känns som ett erkännande för den metod jag arbetar med inom min litteraturvetenskapliga forskning, där jag för ett litteratursamtal med sju barn. Tillsammans undersöker vi Maria Gripes författarskap. Det som barnen kommer fram till blir tolkningen av verken som jag använder i mina forskningsartiklar. På det sättet är de sju barnen jag jobbar med medforskare till mina artiklar, så jag ser dem som lika mycket vinnare av priset som jag är.

Stipendierna delas ut den 10 maj på Svenska barnboksinstitutet. Här kan du läsa mer om Martin Hellströms forskning.