En tjej och en killa som sitter i en soffa med en dator på soffbordet.

Mentorer sökes till studenter inom Data/IT

Att få bidra till en ung människas personliga utveckling eller att som ung få möjligheten till att få stöd från en person med längre erfarenhet inom det valda yrkesområdet är ovärderligt! Med start i slutet av september 2017 kommer vi på Linnéuniversitetet erbjuda mentorskapsprogram för våra studenter. Vi söker därför just nu dig som vill vara med och stötta våra studenter i deras personliga utveckling.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

  • Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer men någon som ser på branschen med andra ögon.
  • Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
  • Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
  • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med studenter och andra mentorer inom branschen.

Hur ser upplägget ut?

  • Uppstartsträff i september - Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga studenter och mentorer i september 2017. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering.
  • Träffar på tu man hand med din adept.
  • Uppföljningsträff i januari - I januari träffas deltagarna i mentorprogrammet för att gemensamt reflektera över tiden som gått och utbyta erfarenheter.
  • Träffar på tu man hand med din adept.
  • Avslutningsträff i april - Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Hur anmäler jag mig?

Klicka här för att anmäla ditt intresse för att vara mentor.

Efter den initiala anmälan nedan kommer du att få ett utökat antal frågor för att vi skall kunna matcha dig med en adept.

Vill du ha mer information?

Kontakta då Diana Unander Nordle så berättar hon mer. 

Vi ser fram emot en spännande tid tillsammans!

Satsningen får stöd av projektet Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen med finansiering från Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.