barn

Mot nya höjder flyttar in i Gävleborg

Med hopp om att sprida det gemensamma målet om att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och unga, sökte Tekniska museet och Mot nya höjder pengar från Tillväxtverket och Vinnova. Med nya miljoner i bagaget är det nu dags att sprida våra idéer och experiment, vår kunskap och erfarenhet till nya platser. Först ut: Gävleborg!

En gråmulen höstdag 2014 sjösatte Christer Fuglesang Mot nya höjder när han avfyrade en raket på Storgatan i Växjö. Sedan dess har 20 utmaningar och experiment landat i klassrum över hela Kronoberg. Fullbokade utställningar i ToyTech och Teknik – då, nu och imorgon har lockat tusentals elever. Alla insatser med målet om att öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena hos skolelever.

Vårt framgångsrika koncept har väckt intresse från flera håll, både regionalt men också nationellt. Vi inledde ett samarbete med Tekniska museet 2016 och tillsammans med dem skrev vi en avsiktsförklaring med saker vi vill göra och åstadkomma tillsammans. En av dem är att skapa en nationell modell med ingredienser från Mot nya höjder och Tekniska museet och sprida den till andra delar av landet, berättar Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder.

Enkelt men lysande

En nationell modell är alltså på väg att bli verklighet. Men en satsning som det kräver givetvis finansiering och idag kom det glädjande beskedet att Tillväxtverket beviljar 12 miljoner kronor under fyra år.

Vi har följt Mot nya höjder sedan starten 2014 och är övertygade om att kombinationen av det och Tekniska museets arbete, kan vara ett vinnande koncept även i andra delar av landet. Sättet som de engagerar elever, lärare och näringsliv genom utmaningar och experiment är lika enkelt som lysande. Vi ser verkligen fram emot att vara med på denna resa ut i landet där Gävleborg står näst på tur, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Nästa geografiska mål är alltså Gävleborg.

Gävleborg har på flera sätt samma utmaningar som oss här i Kronoberg, med låg andel sökande till naturvetenskapliga studier, låg ranking i utbildningsnivå och en arbetsmarknad som behöver naturvetenskaplig kompetens. Därför känns det naturligt och bra att de får ta del av vårt arbete här i Kronoberg, menar Joakim Pohlman, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Arbetet i Gävleborg startar efter årsskiftet tillsammans med 2047 Science Center i Borlänge.

Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill också hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning. Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvudägare för projektet är Region Kronoberg.