Språkbroschyrer

Nationell konferens debatterar de främmande språkens ställning i Sverige

Rapporter från Svenskt Näringsliv har under flera år varnat för en sjunkande språkkompetens i Sverige med konsekvensen att svenska företag kan gå miste om affärsmöjligheter. Dessa frågor är huvudämnet för den nationella konferensen i tyska den 27 april vid Linnéuniversitetet i Växjö.

– Något måste göras åt de moderna språkens ställning i Sverige, säger Bärbel Westphal prefekt vid institutionen för språk vid Linnéuniversitetet. Företagens och den offentliga sektorns behov av personal med goda språkkunskaper motsvarar inte prioriteringen av språkval i våra svenska utbildningar och situationen börjar nu bli minst sagt kritisk.

År 2012 gjorde Riksdagens Utbildningsutskottet följande pressuttalande: "Utbildningsutskottet menar att kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete." (Sveriges Riksdag, Pressmeddelande 2012.03.29)

– Men vad har hänt sedan dess? Istället för en satsning på de främmande språken har politiker sedan 2012 fattat flera beslut som gått stick i stäv med dessa intentioner. Som en följd av kommunala och statliga beslut har undervisningstiden för de främmande språken minskat både på gymnasie- och universitetsnivå, och antalet studenter som fortsätter med ett främmande språk har minskat ytterligare.

– För att svenska företag ska kunna etablera sig internationellt och öka vår export måste utbildningsansvariga inse vilken samhällsekonomisk betydelse goda språkkunskaper har, säger Bärbel Westphal. Språkkompetens och kunskaper i interkulturell kommunikation är viktigare än någonsin för ett litet land som Sverige.

Vid konferensen deltar bland annat företrädare för de tyska och schweiziska ambassaderna i Sverige, Skolverket, Lärarnas Riksförbund samt utbildningsnämnden i Växjö kommun.

Välkommen att följa diskussionen på plats!

Mer information

Tid och plats: 27 april kl 13.00-18.30 i sal Wicksell, hus K, Georg Lückligs väg 4, Växjö
Paneldebatten "Hur stärker vi de främmande språkens ställning i Sverige?" hålls kl 17.15-18.30 i sal Wicksell, hus K, Växjö.
Läs mer om konferensen: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/nationell-amneskonferens-i-tyska/

Kontakt

Bärbel Westphal, prefekt vid institutionen för språk, barbel.westphal@lnu.se, telefon 070-307 85 31
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05