Person läser tidsskrift på dator

Nättidskriften HumaNetten antagen till den norska listan

HumaNetten, nättidskrift utgiven av Fakulteten för konst och humaniora (FKH) vid Linnéuniversitetet har blivit antagen till den Norska listan. Detta innebär att att granskade artiklar publicerad i Humanetten nu ger publiceringspoäng.

HumaNetten publicerar refereegranskade artiklar inom humaniora och även samhällsvetenskaper. Den utkommer två gånger om året och har Open Access.

Tidskriften har nu blivit antagen till den så kallade Norska listan som ställs samman av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Den Norska listan har sedan flera år använts av Linnéuniversitetet för att mäta vetenskaplig publicering.

Det betyder att HumaNetten fortsättningsvis är en erkänd akademisk publiceringskanal där granskade artiklar ger publiceringspoäng.