Kvinna håller upp skylt med texten metoo

Nolltolerans på Linnéuniversitetet

#metoo har öppnat ögonen på oss alla, även inom universitetsvärlden. På Linnéuniversitetet accepterar vi varken övergrepp eller övertramp. Här ska det råda nolltolerans. Även om vi har få kända händelser av trakasserier tar vi därför initiativ till ett mer aktivt och systematiskt arbetssätt för att på alla nivåer förebygga diskriminering.

– Vi ska aldrig acceptera detta. Det är inte bara en ledarskapsfråga utan också ett ansvar vi alla måste ta. Vår miljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt, säger rektor Peter Aronsson.

Linnéuniversitetet är en arbetsplats med 35 000 studenter och personal där diskrimineringsfrågor tas på största allvar. På alla arbetsplatser ska det arbetas aktivt med lika rättigheter och möjligheter för medarbetare och studenter. Akademin ska vara en plats helt fri från olika former av övertramp.

Den som utsätts eller får kännedom om att någon annan utsatts för diskriminering eller kränkande särbehandling ska anmäla detta till universitetet. Vi har då en skyldighet att utreda ärendet och en möjlighet att agera. Det gäller också sexuella trakasserier.

Vi kommer även att se över så att vi arbetar mer systematiskt med kartläggning, handlingsplaner och ett ledarskap som kan motverka alla former av diskriminering.