Responsive header image

Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen i Göteborg

Den 15-16 november genomförs den 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen.

Hittills har konferensen ambulerat mellan lärosäten i Sverige och Norge, vartannat år med början 2005 vid Uppsala Universitet. Denna gång äger konferensen rum i Göteborg, på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet.

I år är temat för konferensen läroplansteorins ställning i lärarutbildningarna i Norden.
Konferensen pågår i två dagar, med keynotes, seminarier och paneldiskussioner och en gemensam konferensmiddag på kvällen. Konferensen är begränsad till 50 deltagare och det lilla formatet ser vi som en förutsättning för att gemensamt reflektera över frågor som rör läroplansteorins utveckling och ställning i Norden och internationellt. Tanken är att ge möjlighet till tankeutbyte, möten och initiering av olika former av samarbeten. Det är också meningen att såväl doktorander som seniora forskare ska ha möjlighet att presentera och få synpunkter på sina artikelutkast eller avhandlingsprojekt inom eller med anknytning till läroplansteori under parallella papersessioner.