dator

Ny artikel vid eHälsoinstitutet visar på behovet av konsensus kring utvärdering av elektroniska patientjournalsystem

För att uppnå en säker och effektiv dokumentation inom vården måste termer och begrepp bli mer enhetliga och det behövs ett mer systematiskt angreppssätt angående klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem.

Det pågår arbete inom såväl Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att uppnå detta. Behovet av konsensus i dessa frågor belyses i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Health Policy and Technology: Stakeholder consensus on the purpose of clinical evaluation of electronic health records is required 

Arbetet är utfört av eHälsoinstitutet på uppdrag av Läkemedelsverket.

– Vi visar här på behovet av att nationella aktörer kommer överens om vad som ska gälla avseende krav på medicinska informationssystem, säger Lisa Ericson, lektor vid eHälsoinstitutet, och en av författarna till studien. Det verkar än mer angeläget med tanke på den uppsjö av appar som utvecklas och som nu har uppmärksammats av SKL som ett viktigt område att ta itu med. Här ser vi Läkemedelsverkets arbete som viktigt att fastslå krav men också att kommunicera dessa och göra dem begripliga samt medverkan i det internationella arbetet inom International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) som rör klinisk utvärdering av medicintekniskprogramvara.