Stor grupp sikher på väg till tempel

Ny forskning om sikhernas religion, historia och samtid

Sikhernas religion, historia och migration har kartlagts i en ny encyklopedi i två volymer. Verket ger ny kunskap om både de sikher som lever i Indien och de som migrerat till andra delar av världen.

—Detta är den första encyklopedin om sikhernas religion som ges ut utanför Indien. Texterna är baserade på nya rön och nytt material, säger Kristina Myrvold, docent i religionsvetenskap på Linnéuniversitetet, och en av redaktörerna till boken.

Verket bidrar till en fördjupad kunskap om sikhismen. Många outforskade områden och frågor, som tidigare negligerats eller tagits förgivet i decennier, har granskats kritiskt och problematiserats av flera internationella forskare.

Den första volymen består av 77 artiklar, exempel på områden som beskrivs är: sikhismens historiska utveckling och viktiga texter, olika sociala grupper inom religionen, hur sikher uppfattar sin tro och hur deras migration i världen har sett ut.

I hela världen finns det någonstans mellan 25-30 miljoner sikher. De flesta bor i delstaten Punjab i Indien, men många har migrerat och lever i andra delar av världen. I Sverige finns uppskattningsvis 5000 sikher. Det är en relativt osynlig grupp som man sällan hör talas om, men det är en grupp som det gått väldigt bra för.

—Sikherna började komma till Sverige som ekonomiska migranter och flyktingar på 1970-talet. De flesta har fått jobb och har kunna försörja sig och satsat på hög utbildning för barnen. Även socialt och kulturellt det gått bra för dem, säger Kristina Myrvold.

Samma mönster kan man se i andra länder. Många indiska migranter är högutbildade och har haft lätt för att komma in i samhället och i arbetslivet. Men detta lyfts sällan fram i migrations- och integrationsdebatter trots att indier har varit en av de största invandrargrupperna i Sverige under tjugohundratalet.

—När man diskuterar integrationsfrågor lyfts ofta de problematiska sidorna fram. Sikhernas migration visar ett lyckat exempel på integration, säger Kristina Myrvold.

Kontakt

Kristina Myrvold, 0470-70 89 27, kristina.myrvold@lnu.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, 072-528 14 30, josefin.fageras@lnu.se

Foto: Dasmesh Darbar Sikh Temple parade 374, PhotoAtelier, http://bit.ly/2tjK7Zd, CC BY 2.0