CIRTOINNO

CIRTOINNO: Ny handbok inom cirkulär ekonomi för turismaktörer (uppdaterad)

Linneuniversitetet har varit stödjande partner i processen att ta fram en handbok i cirkulär ekonomi speciellt anpassad för turismföretag (här inom boende, spa & wellness samt restaurang): "Destination: A circular tourism economy. A handbook for transitioning toward a circular economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region".

Handboken kommer att användas som underlag för rådgivning och för de workshops som projektet kommer att hålla för turismföretagare i regionen.

Handboken kan också fungera som en källa till inspiration och kunskap för företagare och andra aktörer inom turismsektorn.