Schackbräde

Ny rapport om utrikes föddas företagande

Lina Aldén och Mats Hammarstedt har skrivit en underlagsrapport om egenföretagandet bland utrikes födda till Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) senaste årsrapport.

Rapporten går att hitta här: www.arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/

Rapporten "Egenföretagande bland utrikes födda" i sin helhet finns här: www.arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/download/1315/