Forskning pågår, Huseby bruk

Seminarieserien Forskning pågår hade premiär 1 september, på Huseby bruk. Serien bjuder in allmänheten till forskarens verkstad. Denna gång inledde Forskning pågår invigningen av "Teknik då, nu och imorgon", ett samarbete mellan Mot nya höjder och Tekniska museet. På Huseby premiärvisades vid detta tillfälle utställningen "I'm Alive" - om flyktingars berättelser och bruk av mobiltelefoni. Över 40 personer samlades för att lyssna till forskarsamtalet om Huseby i världen. Margareta Petersson berättade om hur en samling dokument som först hittades på brukets vind nu organiserats som Joseph Stephens arkiv - en samling som rönt stort intresse på flera håll i världen. Hon beskrev även arbetet med antologin "Huseby i världen" som är under sammanställning. Gunnel Cederlöf förklarade hur Stephens arkivet hjälper oss att knyta historieskrivningen om södra Skandinavien till brittiska imperiets historia och även hur Stephens liv och verksamhet kan förändra synen på förfluten tid i Småland. Samtalet inleddes och modererades av Henrik Chetan Aspengren, som också beskrev Bombay vid tiden för Stephens tid där. För mer information om seminarieserien och kommande program kontakta Henrik.