Schackbräde

Ny studie: Kvinnor tjänar mindre än män på att byta jobb

Abdulaziz Abrar Reshid visar i en ny studie att de tio första åren efter examen ökar löneskillnaderna mellan högskoleutbildade kvinnor och män betydligt. Att män och kvinnor inte tjänar lika mycket på att byta jobb tycks vara en bidragande orsak. Resultaten finns i en ny rapport från IFAU som är gjord av Abdulaziz Abrar Reshid vid Linnéuniversitetet.

Mer information finns här: http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/kvinnor-tjanar-mindre-an-man-pa-att-byta-jobb/