Linnéuniversitetet

Ny styrelse klar för Linnéuniversitetet

Regeringen har beslutat om nya styrelser för 30 universitet och högskolor, inklusive Linnéuniversitetet. Styrelsen är tillsatt för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Detta är Linnéuniversitetets nya styrelse, externa ledamöter:

Dan Brändström, professor (ordförande)
Magnus Andersson, vd för Orrefors Kosta Boda
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne
Jenni Nordborg, direktör på Vinnova
Gunilla Saltin, vd på Södra Cell
Marie Samuelsson, affärsområdeschef Tetra Pak Processing Systems AB
Tony Sandelius, Ikeas affärsutvecklingschef inom new business and innovation
Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet

Totalt består universitetsstyrelsen av 15 ledamöter. Utöver de externa ledamöterna ingår rektor, för nävarande vikarierande rektor Peter Aronsson, tre lärarrepresentanter som utses tre år i taget och tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval. För närvarande är det:

Anna Stafsudd, lärarrepresentant, lektor i företagsekonomi
Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi
Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket
Victor Lagerkrantz, studeranderepresentant, ordförande Linnéstudenterna
Patrik Henriksson, studeranderepresentant, Linnéstudenterna
Helen Andersson, studeranderepresentant, Linnéstudenterna

Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.