Studenter studerar

Nya studiemiljöer på biblioteket

Just nu pågår ett omfattande förbättringsarbete av studiemiljöerna på biblioteket i Växjö.

Arbetet pågår i stora delar av bibliotekets byggnader i Växjö med stundtals många vaktmästare och hantverkare på plats.

Trots att vi bygger nya studiemiljöer så finns fortfarande många orörda platser där du kan studera.  De nya studieplatserna blir färdigställda löpande.

Välkommen till höstterminen 2017 för att se hur det blev!

Läs mer om arbetet här.