Första spadtaget

Nytt hus för polisutbildningen

Idag togs första spadtaget till ett nytt hus för polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. I den nya byggnaden kommer det bland annat att finnas grupprum och mötesplatser för studenter, övningsmiljöer och kontor.

Jan Mill, kommissarie vid polisutbildningen, berättar att det hittills utbildats närmare 4000 studenter vid polisutbildningen i Växjö:

– För närvarande har vi 759 studenter, fortsätter han, men vi är just nu inne i en expansionsfas. När vi blir som flest kan vi komma att ha hela 1500 polisstudenter här. Det är en markant del av studenterna här på campus.

– Huset är därför ett otroligt välkommet tillskott, konstaterar Jan Mill. Vi får nya föreläsningssalar, övningsmiljöer och kan dessutom samla vår personal som just nu sitter utspridda på området. Vi ser fram mot det nya bygget med stor glädje!

Linnéstudenternas Patrik Henriksson pratade också om att polisstudenterna märks på campus och vad det betyder för övriga studenter:

– Polisutbildningen bidrar till att sätta en särskild prägel på vårt unika campus, säger han. Att se polisstudenterna öva här på området skapar öppenhet och transparens mot övriga studenter, och det ger också en viss trygghetskänsla.

Polisstudenter