Responsive header image

Nytt innovativt projekt ska minska produktionsstoppen inom industrin

Ett innovativt system som ska hjälpa industriföretag att förutsäga behovet av underhåll och därmed spara pengar och arbete. Det är målet för ett nytt projekt, lett av professor Basim Al-Najjar vid Linnéuniversitetet, som börjar 1 november.

Tänk om man kunde veta när en komponent i en maskin är på väg att gå sönder. Då skulle man kunna byta ut den vid precis rätt tidpunkt – inte onödigt tidigt, men inte heller när den väl slutat fungera med allt vad det innebär av följdfel, avbrott och kostnader. En önskedröm för industrin, men också ett scenario som inte är så långt borta.

– Billigare och mer kraftfulla sensorer och nya metoder för att analysera stora datamängder (Big Data) ger helt nya möjligheter att undersöka prestandan och tillståndet hos maskiner i industrin, berättar Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi vid Linnéuniversitetet.

Att utveckla och testa ett förutsägande, intelligent beslutsstödssystem för olika områden inom industrin är målet för det nya projekt, Predictive Cognitive Maintenance Decision Support System (PreCoM), som Basim Al-Najjar är koordinator för. Systemet ska kunna identifiera skador hos maskiner och uppskatta deras omfattning och följder, beräkna livslängden på komponenter, öka noggrannheten i felupptäckterna och meddela när förebyggande underhåll behövs. Ett mål med projektet är att minska tiden för underhåll hos maskinerna med minst 10 procent.

– Det handlar inte bara om att spara pengar och förbättra arbetsmiljön i de tillverkande företagen. Också maskintillverkarna kan dra nytta av insamlad data, för att förbättra kvaliteten på de maskiner man tillverkar, säger Basim Al-Najjar.

Området uppmärksammas även på EU-nivå, i form av utlysningen Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Bland 57 ansökningar till denna utlysning var PreCoM ett av de sex projekt som för någon månad sedan tilldelades medel – drygt 6,1 miljoner €, omkring 60 miljoner kronor.

– På Linnéuniversitetet har vi varit pionjärer inom smart kognitivt underhåll och dess nytta. Det system för beslutsstöd som jag utvecklat, Smart eMaintenance Decision Support System, och den fortsatta forskningen om detta i PreCoM kommer att bli ett nav i projektet, säger Basim Al-Najjar.

Konsortiet bakom projektet består av 17 partner från Sverige, Tyskland, Spanien, Grekland, Frankrike och Slovakien: tillverkande företag för test av systemet, tillverkare av verktyg för maskiner och av komponenter, innovativa småföretag, forskningsinstitut, två tyska universitet samt Linnéuniversitetet, som är koordinator i projektet.

För mer information, kontakta

  • Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi, 070-765 30 51, basim.al-najjar@lnu.se
  • Anders Runesson, forskningskommunikatör, 0470-70 81 70, anders.runesson@lnu.se

Mer information om projektet finns på PreCoMs webbsida.