Studenter på föreläsning

Nytt projekt ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Höstterminen 2017 startar Linnéuniversitetet ett projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan. Det verksamhetsintegrerade projektet har mötts av positiva reaktioner och sker i samarbete med skolorna inom Kalmar kommun för åk 7-9 och inom Kalmarsunds gymnasieförbund. För studenterna betyder projektet att de kommer att vara mer förberedda inför sin kommande yrkesroll som ämneslärare.

Här berättar projektledare Kristina Kakoulidou om satsningen och vilka studenter som deltar.

Vilka studenter är med i projektet? 

– Studenter som läser ämneslärarprogrammet i något av ämnena biologi, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa och svenska med studieort Kalmar.

Vad innebär projektet för studenterna? 

– Det innebär att studenterna kommer att få 5-10 dagar mer i skolan per termin utöver de ordinarie kurserna i verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studenterna gör sina verksamhetsintegrerade dagar två och två och behåller sin plats på skolan under ett läsår. Dagarna kommer att vara obligatoriska och ha uppgifter som kopplas såväl till kursens mål som till skolans verklighet. De verksamhetsintegrerade dagarna är kopplade till skolor inom Kalmar kommun medan de verksamhetsförlagda kurserna kan genomföras i något av universitetets alla partnerområden.

Varför gör ni den här satsningen? 

– Studenternas utvärderingar visar att de upplever de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen som de tillbringar i skolan som oerhört viktiga och givande och vill ha mer av detta. För att kunna satsa på verksamhetsintegrering är det viktigt att ha ett tätt samarbete med mottagande lärare på skolorna. Hittills har vi bara fått positiva reaktioner på projektet. Genom att arbeta mer verksamhetsintegrerat får studenterna en tydligare koppling mellan teori och praktik, de kommer tidigt ut i skolan och får bättre förutsättningar inför VFU-kurserna och inför sin kommande yrkesroll som ämneslärare, avslutar Kristina Kakoulidou.