studenter

Ökat antal sökande till Linnéuniversitetet

Antalet sökande till Linnéuniversitetet ökar inför vårterminen 2018. Antalet som söker Linnéuniversitetet i första hand ökar med 18,5 procent och det totala antalet sökande ökar med 8,4 procent jämfört med vårterminen 2017. På nationell nivå minskar det totala antalet sökande till högre utbildning med 0,2 procent.

Antalet sökande som i första hand sökt till en kurs vid Linnéuniversitetet ökar med 21,5 procent. Däremot minskar antalet som i första hand sökt till ett utbildningsprogram vid universitetet med 23 procent.

– Ökningen för kurser beror antagligen på att fler programstudenter söker sina kurser inom program via ansökningssystemet. När det gäller program är det få som startar på våren, och när ett program som funnits tidigare då inte erbjuds märks det i ansökningsstatistiken, säger Peter Citron.

De tio mest sökta kurserna våren 2018

 • Aktie- och värdepapperskunskap, 2580 sökande
 • Psykologi 1, 2424 sökande
 • Projektledning 1, 1979 sökande
 • Organisationsteori, ledarskap och motivation, 1796 sökande
 • Socialrätt I – juridisk översikt, 1609 sökande
 • Kost Näring Hälsa, 1572 sökande
 • Företagsekonomi I – organisation och ledarskap, 1543 sökande
 • Företagsekonomi I – marknadsföring, 1363 sökande
 • Bild och grafisk design för webben, 1233 sökande
 • Strategisk kommunikation, 1059 sökande

De fem mest sökta programmen våren 2018

 • Sjuksköterskeprogrammet, 2101 sökande
 • Socionomprogrammet, 1522 sökande
 • Musik- och ljuddesignprogrammet, 385 sökande
 • Bastermin i matematik och fysik, 147 sökande
 • Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre, 37 sökande

Kontakt

Peter Citron, sektionschef, telefon 0470-70 84 09
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05