löpare

Pedagogiskt ledarskap viktigt för satsningar inom elitidrott

En tydlig struktur inom organisationen och pedagogisk kompetens hos både tränare och ledare. Det är några av de faktorer som behövs för att skapa en framgångsrik idrottsmiljö, enligt en ny rapport som är skriven av tre forskare inom idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Forskarna har undersökt de idrottsmiljöer som återkommande har lyckats skapa framgångsrika idrottare. Syftet var att ta reda på vad det är som gör att vissa idrottsliga miljöer är speciellt framgångsrika för elitidrottare. Projektet genomfördes genom två delstudier i tolv olika idrotter, genom intervjuer med nyckelpersoner inom idrotternas organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

Rapporten visar att en tydlig organisation med en pedagogisk ledning är viktigt för en framgångsrik idrottsmiljö, där tränarna och ledarna visade sig ha en avgörande betydelse för utvecklingsmiljön. Tränarnas och ledarnas kompetens och arbetssätt påverkar kultur, organisation, hur befintliga resurser används, träningsgruppernas sammansättning och arbetssätt. Forskarna bakom rapporten, menar att organisationen spelar stor roll för att utveckla framgångsrika idrottare.
− Inom idrotten har man ofta ett fokus på individen, där man ofta bortser från själva idrottsmiljöerna. Men organisationen spelar stor roll, säger Per Göran Fahlström.

Forskarna menar också att det är viktigt med ett helhetsperspektiv på idrottsutövarna inom idrottsorganisationen för skapa framgångsrika idrottare.
− Istället för ett strikt idrottsfokus är det viktigt att fokusera på helheten. Även att försöka satsa långsiktigt istället för kortsiktigt, som ofta är fallet idag, säger Per Göran Fahlström.

Rapporten ger ny kunskap kring hur viktiga miljöfaktorerna är för idrottslig utveckling, dels för att den kan vara en utgångspunkt för utvecklingsarbete på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Men också för att de faktorer som forskarna identifierarat kan vara av generellt intresse också utanför idrotten, inom andra grupper och organisationer.

Mer information
Forskningsrapporten Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer – En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare är gjord på uppdrag av Riksidrottsförbundet och skriven av Per Göran Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér, tre forskare inom idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Rapporten går att ladda ner från Riksidrottsförbundets hemsida. Här kan du läsa den online.

Kontaktinformation
Per Göran Fahlström, 070-576 90 06
Mats Glemne, 070-517 87 29
Susanne Linnér, 073-097 86 97
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53