Peter Aronsson

Peter Aronsson föreslås till ny rektor

Universitetsstyrelsen har idag beslutat att föreslå regeringen att förordna Peter Aronsson som rektor för Linnéuniversitetet. Beslutet togs efter votering med röstsiffrorna sju för och fyra emot. Två ledamöter avstod och två var frånvarande. En ledamot reserverade sig mot delar av processens genomförande, men inte mot beslutet.

– Beslutet grundas på en sammanvägning av meriter, säger universitetsstyrelsens ordförande Dan Brändström. Detta har föregåtts av ett konstruktivt arbete där olika synpunkter prövats utifrån utgångspunkten att vi lyckats attrahera tre mycket starka kandidater.

– Jag är hedrad och glad över förtroendet och ser fram emot att sätta igång arbetet, säger Peter Aronsson. Linnéuniversitetet är ett starkt och intressant lärosäte med stora möjligheter att med samhällets, studenters och medarbetares engagemang och ansvarstagande bidra med nyskapande kunskap som svarar på samhällsutmaningar.

Nästa steg i processen är att regeringen formellt ska fatta beslut.

Peter Aronsson är professor i historia och prorektor vid Linnéuniversitetet. Efter tolv år som professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet övergick han till Linnéuniversitetet som professor på heltid i januari 2013. Under perioden 2013–2015 arbetade Peter Aronsson som dekan för fakulteten för konst och humaniora samt som vicerektor. Från den 1 januari 2016 har han varit prorektor vid Linnéuniversitetet.

Kontakt

Dan Brändström, universitetsstyrelsen ordförande, telefon 070-648 47 50
Peter Aronsson, telefon 072-573 68 00
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05