bild från nätverksträffen

Premiär för regionens första kvinnliga IT-nätverk

Upptaktsträffen samlade ett 60-tal personer från näringslivet och Linnéuniversitetet med spännande tankar om nätverkets innehåll och form.

Fredagen den 24 november 2017 samlades ett 60-tal tjejer på Sigma Technologys kontor i Växjö till en upptaktsträff för kronobergsregionens första kvinnliga IT-nätverk. Träffen ordnades av näringslivet och Linnéuniversitetet i samverkan. Än så länge är anslaget brett – några av de tankar som finns om nätverkets funktion är att inspirera nya generationer, skapa en plattform för kunskapsdelning, skapa förebilder och utveckla fantastiska saker tillsammans.

Drivande bakom nätverket är Natasha Asimiadis, informationsingenjör på Sigma Technology, och Diana Unander Nordle, forsknings- och projektkoordinator inom datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Från universitetets sida har nätverket lockat studenter, doktorander, forskare och professorer med olika inriktningar och bakgrund.

– Det är otroligt inspirerande att se behovet och engagemanget bland så kompetenta och drivande kvinnor. Helt klart finns det ett stort, uppdämt behov av den här typen av nätverk. Det ska bli kul att få arbeta konkret med både jämställdhet och mångfald i praktiken, säger Diana Unander Nordle.

Nästa steg för nätverket blir att samla de kvinnor som anmält intresse till att vara en del av den mer aktiva kärnan. Utöver det bjuder företaget Zenta in hela nätverket till ett glöggmingel den 18 december i sina lokaler i Växjö.

– Den som är intresserad av nätverket kan anmäla sitt intresse här. Nätverket har ännu inget namn, så vi tar tacksamt emot förslag, säger Natasha Asimiadis.

Bild: Det första kvinnliga IT-nätverket i Växjö startade med en kickoffträff i slutet av november med runt 60 deltagare. Foto: Ellen Blomqvist, Sigma Technology.