Schack

Presentation på Arbetsförmedlingen

Magnus Carlsson presenterade uppsatsen The Effect of Age and Gender on Labor Demand – Evidence from a Field Experiment på konferensen Labour Market Policies anordnad av Arbetsförmedlingen den 27 oktober 2017. Deltog gjorde Arbetsförmedlingens analysavdelning samt forskare från Sverige och internationellt.