skogsexkursion

Rekordstort intresse för utbildning i hållbart familjeskogsbruk

I helgen kommer skogarna i Asa i Småland och Ekolsund utanför Enköping att intas av studenter utrustade med spadar. Linnéuniversitetets kurser och program inom skogsbruk, som syftar till ett långsiktigt hållbart ägande och nyttjande av skogen, lockar rekordmånga studenter.

Sedan starten 2001 har fler än 3 000 studenter gått någon av de kurser i hållbart familjeskogsbruk som getts vid Linnéuniversitetet. Och kurserna är fortsatt populära – 180 personer har antagits till höstens kurs.

– Tanken med kursen är att både skogsägare, skogsföretagare och andra som har ett intresse för skog ska lära sig grunderna i hur man kan sköta en skogsfastighet. Varför och hur skog växer, hur man kan beskriva och mäta skogen och olika sätt att sköta den utifrån vilka mål och förutsättningar man har, säger Cecilia Malmqvist, adjunkt vid institutionen för skog och träteknik och kursansvarig.

Startträffar i Asa och Ekolsund

Nu i helgen, fredag eftermiddag och lördag, äger startträffarna rum. Dels i Asa några mil norr om Växjö, dels i Ekolsund mellan Bålsta och Enköping. Alla kan inte komma, men rekordmånga är med – 75 studenter i Asa och 43 i Ekolsund.

– Vi ska ut i skogen för att lära oss mer om skogsekologi och hur det går att bedöma bördigheten på en skogsmark genom att studera vilka växter som finns på ytan och vilken jordmån och jordart marken består av. Då går det åt några spadar, skrattar Cecilia Malmqvist.

Kursen läses av alla typer av människor. Den äldsta studenten är född 1948 och den yngsta 1998. Studenterna kommer från Skåne till Jämtland och några har sin bas i andra länder. Många är skogsägare eller skogsföretagare, andra skulle vilja bli det, ytterligare några drivs endast av ett starkt intresse för skog och natur.

– Drygt hälften av studenterna är kvinnor och knappt hälften män. Det stämmer bra med att 40 procent av de svenska skogsägarna är kvinnor och 60 procent män.

Kursen blir en aha-upplevelse

För Cecilia är det viktigt att framhålla att det inte finns ett enda rätt sätt att sköta skog, utan många olika. Allt beror på vad du själv vill uppnå och vilken målsättning du har med skogsbruket. För många av studenterna som är eller vill bli skogsägare blir kursen en aha-upplevelse. Med kunskap om vad som är möjligt blir valet plötsligt ditt eget.

– Kursen ger studenterna förmåga att beskriva och formulera hur de vill förvalta och sköta skogen, liksom kraft och mod att driva företaget på det sättet. Jag tror att det kommer att leda till större variation och fler värden i skogen. Och ett långsiktigt hållbart skogsbruk – såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Även Skogskandidatprogrammet, ett treårigt program som ges på distans på helfart, slår rekord. Programmet hade 193 sökanden och av dem har 90 antagits till studierna, som började i förra veckan.