Planta i händer

Resa för att göra gott

Att kombinera semestern med miljöarbete är något som lockar allt fler. Det finns en sorts turism som innebär att man deltar i något som på engelska kallas nature conservation projects. Det kan översättas till bevarandeprojekt på svenska, och innebär projekt som utförs för att bevara en hotad art eller miljö.

Marianna Strzelecka är universitetslektor i turismvetenskap och hon har tillsammans med några kollegor undersökt vad det är som motiverar människor till att göra den här typen av resor.

– Att ha med miljöaspekten när man reser blir allt vanligare. Många medborgare känner att de vill hjälpa till att värna miljön. Att då kombinera resan till det okända med att resa för att hjälpa till lockar. Det kan handla om allt från att skydda utrotningshotade djur från tjuvskytte eller till att hjälpa till med odling i fattiga byar.

Forskarna har undersökt vad det är som motiverar till att göra sådana här resor. De har frågat den så kallade milleniegenerationen, det vill säga människor födda efter 1980, om deras resande. Främst har de vänt sig till studenter.

– De ser detta som ett sätt resa och ett sätt att konsumera naturen på, en etisk konsumtion eftersom de hjälper till. De söker njutning och får det av kombinationen att upptäcka, för dem, nya platser i världen samtidigt som de känner att de gör skillnad. Det blir en tillfredsställelse.

Den här typen av resor, som internationellt kallas nature conservation travel, har en stor marknad ibland annat i USA och Storbritannien, men är än så länge inte så vanligt bland svenska resenärer. Med hjälp av undersökningar som Marianna Strzelecka och hennes kollegor gör, kan man få svar på hur man bättre ska kunna marknadsföra dessa resor på den svenska marknaden.

– Nästa steg i vår forskning är att besöka resmålen, så kallade nature conservation sites, och fråga deltagarna i dessa projekt på plats om deras resande och vad som lockat dem att resa på detta vis.