Lektion på assyriska om rullningslager. Samir Khoshaba lärare i maskinteknik föreläser.

Rullningslager på assyriska

Onsdag den 15 mars besökte Samir Khoshaba, lärare på maskinteknik vid Linnéuniversitetet, Berzeliusskolan i Linköping. Där gav han en föreläsning på assyriska om rullningslagrets historia för en grupp ungdomar under deras modersmålslektion.

Lager används i alla maskiner som innehåller roterande axlar i exempelvis bilar, tvättmaskiner och datorskrivare. Samir berättade om hur rullningslagret uppfanns i det gamla assyriska riket från ca. 1100 f. Kr och hur det har använts sedan dess till olika ändamål.

Sverige har arbetat mycket med rullningslager och har varit ledande i utvecklingen de senaste 100 åren. Rullningslagret är ett bra exempel på en produkt som har tagit minst tre tusen år att utveckla, från stockar under släden till dagens avancerade tekniker.

- Produkter utvecklas och förbättras över tiden. Nya material och bättre tillverkningsmetoder tillkommer. Vi ställer nya och högre krav på produkter och framställningstekniker. Alla produkter kan och måste göras bättre säger Samir Khoshaba.

Är du intresserad av att arbeta med produktutveckling?