Så håller du det perfekta mötet

Att hålla ett bra möte är en konst. Det vet studenter som efterfrågat träning i presentationsteknik och mötesfacilitering. I februari startade därför Juniorledarskapsakademins Maria Elander två kortkurser, en i Kalmar och en i Växjö, med praktisk och teoretisk träning.

Kurserna är en av flera aktiviteter inom Juniorledarskapsakademin för studenter som är intresserade av en framtid som ledare i privat, offentlig eller ideell sektor.

Kalmar onsdagar mellan 16:00 – 18:00. Datum 22/2, 1/3, 8/3, 15/3.

Växjö torsdagar mellan 16:00 – 18:00. Datum 23/2, 2/3, 9/3, 14/3

Juniorledarskapsakademin har ambitionen att bli en plattform för där ledare och studenter kan inspireras av varandra och våga utmana. Lika väl som en ung student behöver få inblick i hur olika verksamheter fungerar och vad som krävs i det dagliga ledarskapet, vill vi ge ledare möjlighet att ta del av ungas kunskap och synsätt: Vi uppmuntrar till det omvända kunskapsutbytet, till förutsättningslösa diskussioner som kan ge verklig utveckling både för studenter och ledare.

Är du intresserad student - anmäl dig här

Har du frågor kontakta maria.elander@tournant.se