delegate I samverkansträffen sitter och diskuterar

Samverkansträff med programmering i fokus

Institutionen för datavetenskap och medieteknik bjöd under tisdagen den 14 mars in till programpresentationer och samtal om ökad samverkan med lokala företagsrepresentanter.

Ett trettiotal företagsrepresentanter från stora företag och små start-ups i Blekinge, Kalmar och Kronoberg deltog. Eftermiddagen började med en presentation av programmen Högskoleingenjör i datateknik, Programvaruteknik och Nätverkssäkerhet med programansvariga Anders Haggren och Ola Flygt. Även studenter ur föreningen Kodkollektivet var med och gav sitt studentperspektiv i diskussionerna.

Intentionen med träffen var att skapa kontaktytor och komma igång med strategiska samarbeten, berätta mer om vilken kompetens som studenterna har efter avslutade studier och visa på möjligheten för företag att fortbilda sin befintliga personal kostnadsfritt genom universitetets kurser på området.

- Samverkan kan ske på många olika sätt och vi ser träffen som startskott för kontinuerlig samverkan och dialog, vi vill att samverkan ska bli en naturlig del av lärandet. Den kompetens som våra studenter har är hett eftertraktad och både studenter och arbetsgivare vill hitta fler mötesplatser. Från arbetsgivarnas sida handlar det självklart om den framtida kompetensförsörjningen men det finns även ett genuint intresse av att forma utbildningarna. Studenterna vill få inspiration från "verkligheten" och kan en stärkt samverkan göra utbildningarna ännu bättre så vi vill öppna upp och främja det säger Diana Unander Nordle Forsknings- och projektkoordinator på Linnéuniversitetet.

Om du missade träffen får du en ny chans i Kalmar i april. Kontakta Diana Unander Nordle för mer information.