SciChallenge

SciChallenge-projektet presenteras vid informationsmöte om Horisont 2020

Lektor Sabri Pllana vid institutionen för datavetenskap och medieteknik deltar vid Vinnovas och Vetenskapsrådets möte om årets utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ett av de projekt som finansieras av Horisont 2020 är SciChallenge, som syftar till att få ungdomar intresserade av utbildning, forskning och yrken inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. SciChallenge kommer att använda tävlingar för att få ungdomar att själva producera digitalt vetenskapligt utbildningsmaterial som sedan kan användas av andra.

Vid ett informationsmöte som arrangeras 29 mars av Vinnova och Vetenskapsrådet om årets utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället inom Horisont 2020, kommer Sabri Pllana, lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet och svensk projektledare för SciChallenge, att presentera projektet. Detta sker under rubriken Framgångsfaktorer och rekommendationer – projektexempel från Horisont 2020.