Pojke vid en av stationerna på Science Gym.

Science Gym för att öka elevers intresse för teknik, matematik och naturvetenskap

Över 1500 elever har under ett par veckors tid fått besöka Science Gym på Fortnox Arena. Science gym är en del i projektet Mot nya höjder som verkar för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

I år har temat varit rörelse och hälsa där Carolina Klüft varit med och utformat stationerna på Science Gym.
– Det är en fantastisk möjlighet för elever i Mot nya höjder att uppleva och testa hur olika rörelser påverkar kroppen, säger Carolina Klüft.

Besökarna har bland annat fått testa balansen, åka skidor i en virtuell värld och cykla på hemmagatan via Google Maps. Något som varit mycket uppskattat bland eleverna som provat på de olika stationerna.
– Jag blir väldigt nyfiken på allt här!
– Detta är den bästa dagen i mitt liv!
Så säger två av eleverna som varit på plats.

Projektet Mot nya höjder har funnits sedan 2014 och drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om projektet.