Sommarkurs, Curriculum Innovation

19-20 juni 2017 hålls en sommarkurs i läroplansteori på University of Stirling i Skottland. Kursen riktar sig till doktorander och forskare som befinner sig i början av sin karriär.

Titeln på kursen är: Crossing boundaries: curriculum traditions meet

Läs mer på:  European Educational Research Association.