barn som planterar en planta

Årets mottagare av Skog- och trästudenternas stipendium för utlandsstudier 2017 utsedd

Stipendiet går till Anna Schyman som läser Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet och nu studerar vid Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland. Det delas ut vid avslutningshögtiden för fakulteten för teknik fredagen den 2 juni.

Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet delar varje år ut ett stipendium ur Skog- och trästudenternas stipendiefond till en eller flera studenter inom detta ämne. Stipendiet är avsett för den som vill åka som utbytesstudent till ett universitet utomlands.

Årets stipendium har tilldelats Anna Schyman från Simrishamn, som läser tredje och sista året på det treåriga Skogskandidatprogrammet. Anna studerar under mars-juli vid Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland, där hon läser sex olika kurser på masternivå.

– Jag är både hedrad och glad att få stipendiet, eftersom jag själv finansierar denna termin här nere i Göttingen, säger Anna Schyman. Mina studier är breda med kurser i genetik, bioteknologi och skogsbeskydd, men i även landsbygdsutveckling och globalt politiska begrepp.

– Det viktigaste studierna ger mig är ett mer globalt tänkande om vår skog i Sverige som resurs. Jag har fått lära mig hur vårt skogsbruk påverkar resten av världen, både nu och i ett framtida klimat. Jag har fått djupdyka i den biologiska värld som träd, djur, insekter, svampar och bakterier lever i och det är mäktigt. Jag har skapat nya kontakter med kurskamrater över hela världen och lärt känna nya forskare och professorer vars läror kommer att följa mig under resten av min skogskarriär.

Stipendiet är på 10 000 kronor och kommer att delas ut under avslutningshögtiden för fakulteten för teknik, som äger rum klockan 10.00–11.30 fredagen den 2 juni i hus M på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information

För mer information, kontakta Åsa Blom, prefekt vid institutionen för skog och träteknik.