Lärare och elever i klassrum

Skolverket ger Linnéuniversitetet utbildningsuppdrag kring läroplanen

Skolverket har gett Linnéuniversitetet i uppdrag att ta fram en sammanställning av svensk och internationell forskning kring läroplaner och att utbilda personalen på Skolverkets avdelning för läroplaner.

Ninni Wahlström, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet, kommer att leda arbetet:

—Vi är glada att uppdraget har gått till oss på Linnéuniversitetet. Vi har en bred och nationellt framstående kompetens inom läroplansforskning och är vana att utveckla såväl kunskapsunderlag som utbildningsinsatser.

I uppdraget ingår att under det närmaste året kompetensutveckla den personal på Skolverket som ansvarar för utveckling av de nationella läroplanerna.

Forskningssammanställningen kommer dels att spegla läroplanerna som uttryck för internationell och nationell utbildningspolitik och dels att ge en bild av hur nuvarande styrdokument fungerar som arbetsredskap för lärare vad gäller kunskapssyn och bedömning.

Sammanställningen ska ge en fördjupad bild av trender inom svensk och internationell läroplansteoretisk forskning samt läroplansforskning som relaterar till de nu gällande läroplansdokumenten, främst Lgr 11 och Gy 11.

Uppdraget sker i samarbete mellan forskningsgruppen Läroplansteori och didaktik (SITE) vid Linneuniversitetet och forskningsgruppen Utbildning och demokrati vid Örebro universitet.