Smålands Akademis pristagare 2017

Vilka är Smålands Akademis pristagare år 2017? Svaret hittar du i en monter i anslutning till caféet på universitetsbiblioteket i Växjö. Montern finns på plats året ut.

Smålands Akademi vill "sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt främja en småländsk identitet". Akademin delar varje år ut ett antal priser för insatser i akademiens anda. Årets prisutdelning sker den 11 november i Växjö domkyrka.

Läs mer om Smålands Akademi