LTC:s spridningskonferens

Smarta exempel på nyttig samverkan

Projektet Linnaeus Technical Centre (LTC) närmar sig sitt slut och det är dags att summera sex års samverkan mellan akademi och näringsliv. Har projektet spelat någon roll?

Jo, det finns gott om exempel på utveckling i regionen, tack vare LTC. Det kunde bland annat vicerektor Ann-Charlotte Larsson konstatera när projektets intressenter nyligen samlades till en gemensam träff, en spridningskonferens, på Kalmarsund hotell i Kalmar. LTC:s medarbetare radade upp berättelser om när forskning och kunskapsspridning har bidragit till nytta för företagen.

Koordinator Tomas Liljenfors, tekniknod syd i Älmhult, berättade om samarbetet mellan RJ Schakt och Transport AB i Tingsryd och Möckeln Svenska AB i Älmhult, där en produktidé från ett mindre företag kunnat förverkligas till en färdig konstruktion med hjälp genom en produktutvecklingskurs, ett examensarbete och en internationell student. Projektet ledde till en Kampradansökan på ca 5.5 miljoner kronor, med bara SME-teknikföretag som näringslivspartners.

Camilla Nordin och Anders Olofsson tekniknod nordost i Mönsterås beskrev sin kartläggning av kompetensutvecklingsbehov hos cirka 100 företag. Undersökningen bidrar nu till matchning av uppdragsutbildningar för universitetet och YH-ansökningar. Dessutom har den utgjort underlag för en ansökan inom Socialfonden som resulterade i projekt SIK (Smart Industri Kalmar län). SIK har en omslutning på cirka 9 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser riktade till SME-teknikföretag i Kalmar län fram till slutet av 2019.

Malin Erikson från tekniknod väst i Ljungby berättade om ett examensarbete hos företaget Ljungby Kablagemontering AB där man utvecklade paketeringen av kablage med förbättringsmetodiken Kata, som inte är så vanlig i Sverige. Studenternas exjobb ledde till en effektivisering och lägre kostnader för företaget och studenterna fick 25 tusen kronor från Sparbankstiftelsen Kronan för sitt exjobb.

Astrofysikern Yvonne Becherini berättade för deltagarna om ALTO-projektet, ett spännande samverkansprojekt inom tekniknod sydost i Torsås. Där finns TBS Yard AB, ett företag med stor kompetens inom avancerade kompositmaterial som arbetar tillsammans med Yvonnes forskarteam i ALTO-projektet för att ta fram en prototyp för en anläggning för mätning av gammastrålning i Argentina.

I början på nästa år kommer vi att uppdatera sajten Lnu.se/ltc med fler goda exempel på vad LTC har betytt för regionen.

På företaget Ljungby Kalbagemontering AB kikar studenterna och anställda på kablagens paketering.
På företaget Ljungby Kalbagemontering AB kikar studenterna och anställda på kablagens paketering.
1 3