Avtackning av rektor Stephen Hwang

Snittar, tårta och visionära tankar i avskedet av rektor Stephen Hwang

Panelsamtal med företrädare från regionen, mingel med snittar och tårta i Kalmar och Växjö, det blev Linnéuniversitetets avskedshyllning till avgående rektorn Stephen Hwang.

Vid sidan av tårtätandet och minglandet hölls panelsamtal där deltagarna var kommunala och regionala företrädare tillsammans med studentkåren i ett panelsamtal kring akademisk och regional utveckling 2010-2020 – bokslut och framtidsvision.

Victor Lagercrantz och Patrik Henriksson från Linnéstudenterna lyfte fram hur Stephen Hwang alltid haft studentperspektiv i sitt ledarskap, och hur han värnat studenternas bästa i kontakter med region och näringsliv.

– Det är också detta som gjort att vi i december skrev under en avsiktsförklaring mellan kommuner, universitet och studentkår där vi visade en gemensam vilja att fortsätta utveckla långsiktiga samarbeten, förklarar Victor Lagercrantz och Patrik Henriksson. Vi har nu också ansökt om att Kalmar och Växjö ska bli årets studentstad.

– Linnéuniversitetet har en otroligt stor roll i länet, förklarade Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län.

– Framåt tror jag vi bör satsa mer mot eHälsa, att koppla ihop eHälsomyndigheten, eHälsoinstitutet och landstinget på ett ännu bättre sätt och öka vår kompetens ännu mer på det området.

Lars Malmborg, Linnéakademin, lyfte fram internationalisering som sin hjärtefråga, och han påtalar hur viktigt det är att måste få företagen att förstå att utländska studenter är viktiga och att de bidrar på många olika sätt.

Victor Lagercrantz hakar på och betonar att studenterna är en resurs även under studietiden:

– Studenterna kan hjälpa till genom att göra exjobb, arbeta med olika case eller att ha sin praktikplats hos företag och organisationer.

Anette Andersson, kommunchef i Kalmar kommun, säger att hon nu börjar känna att vi är ett universitet, men i två städer, och det tydliggörs i den nyligen underskrivna avsiktsförklaringen.

Bo Frank, borgmästare i Växjö, säger så här om Linnéuniversitetets tillblivelse:

– Som en riktig professor såg du till att ett plus ett blir tre! Och universitetet har en avgörande roll för oss när det gäller att attrahera människor till regionen.

Christel Gustavsson, regional utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg, lyfte fram tre saker ur den regionala utvecklingsplanen som stämmer bra med samarbete med universitetet där livslångt lärande och kompetensförsörjning är en sak som är otroligt viktigt för regionens utveckling.

– Vi pratar också om förnyelse och livskraft i företagen, att få ihop näringsliv, offentlig sektor och universitetet. Och så handlar det om att samverka i en attraktiv region. Vi pratar inte triple helix, vi arbetar så!

Jörgen Sjöstrand, platschef på Volvo Braås, är helt klar över vilka två frågor som är viktiga för det regionala näringslivet:

– Infrastruktur och kompetensförsörjning! Vi i näringslivet tycker ofta att det går lite långsamt på universitetet. Vi blir lite otåliga ibland. Tillgång till kompetens är en oerhört viktig faktor, och jag hoppas till exempel att civilingenjörsutbildningen snart finns på plats.

Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap och moderator för samtalet i Kalmar, avslutar med att säga att han i sin undervisning kring ledarskap brukar lyfta hur viktigt det är för ledare att ta ställning:

– Att ta ställning skapar tillit och förtroende, och man måste vara istadig, som man säger här i Småland. När jag pratar med studenterna om detta lyfter jag fram dig, Stephen Hwang, som ett utmärkt exempel på en sådan ledare!

Ylva Dandanell, programchef för The Bridge och moderator för samtalet i Växjö, avslutar:

– Du har lagt grunden för hur Linnéuniversitetet har utvecklats. Stort tack!

Stephen Hwang fick också möjlighet att säga några ord i samband med panelsamtalet.

– Regionen har varit otroligt viktig för oss. En hel del av det som gör Linnéuniversitetet attraktivt är att regionen också är attraktiv, säger Stephen Hwang, annars väljer man inte att komma hit.

– Jag är också mycket glad över att vi kunnat samarbeta på ett så nära sätt, och det bygger på ett ömsesidigt förtroende som vi har byggt upp mellan oss. Visst har vi haft många diskussioner, men det har ofta varit väldigt givande.

– Och studenterna är väldigt viktiga i allt detta. De är vår viktigaste partner!

Avslutningsvis tackade han också något förläget för de varma hyllningarna.

– Jag är glad och överrumplad av alla fina ord! Det har varit en fantastisk tid, sju väldigt stimulerande år. Det är väldigt mycket som har hänt. Men jag måste också påpeka att det är hela Linnéuniversitetet som har medverkat i detta.

 

Fler bilder från avtackningen kommer på måndag.