person med cykel på Växjö campus

Sök studentprojekt inom hållbar utveckling

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Vill du göra något praktiskt för att bidra till en bättre värld och dessutom få ersättning för det? Har du en idé om ett projekt du vill genomföra, men som inte ryms inom din utbildning?

Nu har du möjlighet att söka finansiering för ett projekt inom hållbar utveckling. Du bestämmer själv vilket slags projekt du vill genomföra. Det kan vara en bokcirkel, en informationskampanj om jämställdhet, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning i samband med Pride, en öppen föreläsning – eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbar utveckling.

Ansökningsformulär hittar du på Lnu.se/hallbarhet