Stipendiaterna Alissa och Rebecca

Årets SOL–stipendiater utsedda

För femte året i rad uppmärksammas språkstudenter för sina studieprestationer och sitt engagemang. Stipendiet delades ut första gången 2012 och stipendiesumman uppgår till 5 000 kr, och ska användas till de fortsatta studierna.

 

Rebecca Spolander

5 000 kr tilldelas Rebecca Spolander som läser programmet Internationell administration med språk, inriktning engelska.


Motivering:
Rebecca Spolander läser nu kandidatkurs i engelska och är på femte terminen på programmet Internationell administration med språk. Rebecca har genomgående presterat mycket goda studieresultat och har genom sina studier också visat på en avsevärd akademisk utveckling och en stor personlig mognad. Rebecca har haft ett stort engagemang för programmet och sina medstudenter genom sitt flitiga arbete inom studentföreningen VISKA, där hon varit styrelsemedlem och ledamot i utbildningsutskottet.


Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?

– Närmast i framtiden ska jag åka till Skottland och göra praktik på Tyne Esk Leader som jobbar med EU-bidrag och EU-stöd för att bevara landsbygden, och för att hålla en levande landsbygd. Det ska bli spännande och pengarna kan komma väl till pass!

 

Alissa de Aquino Carlsson

5 000 kr tilldelas Alissa Aquino Carlsson som studerar programmet Språk, kommunikation och kultur med inriktning engelska.


Motivering:
Alissa Aquino Carlsson läser på programmet Språk, kultur och kommunikation med engelska som huvudämne. Alissa har genomgående mycket goda studieresultat, och hon har uppnått VG i nästan alla ämnen. Detsamma gäller också hennes studieprestation under utbytesterminen vid Hongkong-University. Det måste anses vara en särskild prestation att så framgångsrikt genomföra sina studier i en utländsk miljö. Alissa har också engagerat sig starkt för programmet genom att medverka i studentorganisationen VISKA. Dessutom har Alissa varit aktiv inom Buddyprogrammet och också därmed varit mentor för en internationell student.

Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?

– Nästa termin ska jag göra praktik på Unesco i Stockholm, på deras kommunikationsavdelning. Där kommer jag jobba med att översätta texter, deras hemsida, sociala medier och andra administrativa uppgifter. Det ska bli jättekul och spännande! Till nästa höst kanske jag fortsätter med en masterutbildning inom språk, media och kommunikation.