Schackbräde

Spencer Bastani med i SNS Konjunkturråd

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, är en av tre forskare i SNS Konjunkturråd.

Läs mer här: https://www.sns.se/aktuellt/sns-konjunkturrad-granskar-kapitalet-och-kapital-beskattningen-i-sverige/