skiss på vit tavla

Många möjligheter till samverkan med näringslivet inom Big Data

Att utnyttja en fastighet med studentlägenheter som ett verklighetslaboratorium, att använda befintlig data för att komplettera dagens medborgarundersökningar och att hantera data från skog i realtid – det är tre områden där Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications ser möjligheter till samverkan med näringslivet.

Under de inledande månaderna av 2017 har Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) arbetat för en stärkt samverkan med externa parter. Dessa samtal börjar bära frukt och landa i konkreta samarbeten och gemensamt utforskande av idéer.

workshop

En ny, stor fastighet håller på att byggas i kvarteret Docenten i närheten av Linnéuniversitetet. I markplan kommer man att ha ett ICA Kvantum och över butiken tre moduler med totalt 248 studentlägenheter. Den 10 april mötte Smart Housing Småland, GodaHus och Växjö kommun forskare från Småland Living Lab, DISA och andra intresserade för att en workshop om möjligheterna till att nyttja Docenten för forskning i form av ett så kallat Living Lab; verklighetslaboratorium. Workshopen mynnade ut i två separata spår med olika typer av mätningar att arbeta vidare med, dels sociala och dels tekniska.

I mars anordnades två workshops där forskare och representanter för olika verksamheter träffades och diskuterade avgränsade områden. Den första workshopen var tillsammans med Växjö kommun om hur man kan använda befintlig data för att komplettera eller ersätta dagens medborgarundersökningar. Dialogen påbörjades och kommer inom kort att landa i en gemensam förstudie.

Den andra workshopen anordnades tillsammans med Södra om realtidsuppdaterad data om skog. Södra står för ett paradigmskifte, där all data som finns tillgänglig måste nyttjas på nya innovativa sätt. Workshopen landade i ett närmare samarbete som kommer att annonseras framöver.

Har du idéer som du skulle vilja diskutera med forskare från olika ämnesområden och där du ser en stor forskningspotential? Tveka inte att höra av dig till Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications för ett förutsättningslöst första samtal.