Stefan Lund

Det fria skolvalet leder till segregation

– Frågan om det fria skolvalet har blivit en utbildningspolitisk elefant i rummet, säger Stefan Lund, docent i utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Den har blivit en helig politisk ko i den svenska skoldebatten.
– Forskningen har länge visat att skolvalet leder till ökad segregation och minskad likvärdighet, men politikerna undviker att ta i den frågan.

Politikernas lösning på den skolsegregation som finns i landet har under lång tid handlat om att förbättra informationen om skolorna till de föräldrar och elever som väljer "fel" skola. Informationen ska vara saklig, och föräldrar och elever förväntas välja den bästa skolan och därmed göra ett rationellt val.

I en studie av elever på naturvetenskapligt program vid fem skolor i Malmö har forskarna studerat hur eleverna väljer skola. Studien visar att socioekonomiskt svaga grupper väljer på ett annat sätt än socioekonomiskt starka grupper.

– Tanken är att resurssvaga grupper ska välja bättre skolor, säger Stefan Lund. Men de väljer skolor efter om de känner några på skolan eller kanske väljer de rent pragmatiskt en skola där det är "enklare" att få bra betyg.

Men inte heller resursstarka svenska elever med höga betyg gör rationella val när de väljer skola.

– De svenska eleverna med höga betyg väljer skolor där de tycker sig passa in kulturellt. Det innebär att de segregerar sig själva, och ju mer social prestige en skola har, desto högre andel svenska elever har den.

Vad menar du då att politikerna ska göra?

– Man bör återinföra tanken på skolan som en institution för social sammanhållning. De behöver rikta mer resurser till skolor med störst behov, förklarar Stefan Lund. Skolvalet måste också organiseras och struktureras starkare.