Sten Ohlson fick pris vid konferens i Paris

Sten Ohlson, tidigare anställd vid Linnéuniversitetet delade tillsammans med professor David Hage University of Nebraska, USA, pris för “Outstanding contributions to the field of affinity chromatography” som utdelades vid konferensen “Affinity 2017” i Paris i Juni.

Ian Nicholls, tidigare kollega med Sten Ohlson uttalar sig:
– Det är härligt att vår f.d. kollega Sten Ohlson belönas för hans insatser inom området affinity chromatography tillsammans med David Hage. En stor del av grunden till priset genomfördes vid LNU under en 20-årsperiod.

Bild Sten Ohlson