Gruppbild på stipendiemottagarna i soliga Kalmarsalen

Studenter prisas för sina framstående examensarbeten under stipendieutdelning

Fredagen den 17:e november var lyckans dag för hela 14 stipendiemottagare från Linnéuniversitetet. Under dagen delade Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier till värde av totalt 450 000 kr för examensarbeten som visat prov på kreativitet, innovation och samhällsrelevans.

En gång per år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier till Linnéuniversitetets studenter som skrivit examensarbeten av hög excellens. Tillställningen ägde högtidligt rum i Kalmarsalen med många fina lovord om stipendiemottagarna från Lars Ekman, ansvarig för stiftelsen, som "imponerats av den höga klass som studenternas examensarbeten erhåller". Lars menar att få tillsammans med utsedda från universitet utse vilka som ska få stipendium är det roligaste arbetet som stiftelsen har.

Stiftelsens stipendier erbjuds till studenterna för att stärka företagsamheten i det lokala området, ett samhällsengagemang som pågått i 200 år. Någonting unikt för detta år var de två lärarstudenter bland stipendiemottagarna. "Otroligt roligt!", som stipendiaten och lärarstudenten Jonathan Stark beskriver det. I deras examensarbete undersökte de hur man bäst uppmuntrar lärande hos elever med fallenhet för matematik. Tobias Bergfors förklarar hur forskning ofta fokuserar på elever som har svårigheter för matematik medan forskning om hur elever med fallenhet bäst tillgodoses, hamnar emellan stolarna. Med 25 000kr rikare vill de lyfta hur stipendium fungerar som morot för att skriva välutformade och intressanta arbeten, men även hur det motiverar vidare forskning inom ämnet.

Tobias Bergfors och Jonathan Stark med stor check från Sparbankstiftelsen kronan

En annan lycklig stipendiemottagare var Frida Sjöberg, tidigare student på programmet för Nutrition och Livsmedelsvetenskap. Hon skrev sitt examensarbete i samarbete med ett företag när hon var med och utvecklade deras nya proteinrika, havrebaserad yoghurt.

- Det känns jättebra, jätteroligt att få vara här och jag kan inte fatta det riktigt att man blivit utvald, säger Frida med entusiasm och uttrycker hur ärofyllt event är att få vara med om. Vidare menar hon hur viktigt stipendier är, "det är ändå hos de unga som framtiden ligger och där finns mycket kunskap".

Hon har känt att hon haft bra stöd från Linnéuniversitetet under hela processen med handledare som givit matnyttiga och nödvändiga tips. Efter att ha skrivit ett väl utfört examensarbete uppmanades hon av sin handledare att söka stipendiet, någonting som hon blev tacksam över att hon gjorde.

Frida Sjöberg med ros och stipendiecheck

Linnéuniversitetets vice rektor Ann-Charlotte Larsson avslutade ceremonin genom att rikta stort tack till dels Sparbanksstiftelsen Kronan men även till stipendiaterna som visat lösningar på problem som många företag står inför i framtiden. Strålkastarljuset var välförtjänt och riktat mot stipendiaterna som visat upphov till den innovation, kreativitet och problemlösning som framtiden behöver.

Alla stipendiater:

 • Frida Linehagen: Att (för)hålla sig till oskrivna regler
 • Hannes Fridolfsson & Amanda Holst: Tidsbegränsade anställningars konsekvenser för organisationen
 • Johan Johnsson: Ökad produktivitet i en manuell produktion
 • Linda Paulsson & Maria Fällgren: Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess
 • Petter Nilsson & Olle Albrektson: Kostnadsbesparingar i en alternativ distributionsstruktur
 • Dag Hansson: Hur kommunerna i Kalmar län kan utveckla en enhetlig miljömålsuppföljning
 • Frida Sjögren: Development of an energy dense, protein enriched oat-based yogurt
 • Andreas Fredriksson: Återanvändning av spill
 • Daan Kabel & Joel Grip: Implementering av Statistisk Processtyrning för små- och stora företag
 • Beatrice Adolfsson & Marja Johansson-Mes: Driftoptimering av lakvattenrening
 • Tobias Andersson, Rikard Dahlman & Marcus Svensson: Konceptstudie av mekanisk förinställning i planetväxel
 • Robin Berndt & Simon Josefsson: Icke-metalliska defekters inverkan på utmattningshållfasthet för satthärdade kolstål i kugghjul
 • Emil Karlsson & Richard Utbult: Utvecklandet av en standard för effektiv internlogistik
 • Jonathan Stark & Tobias Bergfors: "Jag vill ha problemlösning och tänka, inte bara räkna!"