Juryn Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Stora Linnéstipendiet till forskning som kan återställa förorenad mark

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Charlotte Marchand, som nyligen disputerade i miljövetenskap. Hennes prisvinnande forskningsprojekt "The application of phytoremediation techniques for remediation of metals contaminated soils in Kalmar region" handlar om att utveckla växtbaserad teknik för att återställa förorenad mark.

I juryns motivering står det att projektet "föreslår en innovativ lösning på industrialismens historiska påverkan och synliggör på ett tydligt sätt de långsiktiga konsekvenserna på människa och miljö".

Juryn menar att forskningen har både hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning både regionalt och globalt. Forskningsmetoden bedöms vara "kostnadseffektiv, gynna biologisk mångfald och estetik samt till att återskapa värde för tidigare oanvändbar mark på ett hållbart sätt. Projektet bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för utveckling och tillväxt på platser där förorenad mark förekommer."

– Jag är väldigt glad att få det här stipendiet. Det är en bra början på en förhoppningsvis lång forskarkarriär, säger Charlotte Marchand.

Juryn får ta ställning till två kandidater som plockats fram genom en nomineringsprocess.

Kandidaten som kom på andra plats var Sylvia Haus, doktorand vid institutionen för byggd miljö och energiteknik. Hennes projekt har titeln "Climate effects of using electricity for public transport in Växjö" och hon tilldelas ett resestipendium på 25.000 kronor från Linnéuniversitetet. 

Prisutdelningen sker i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 19 maj. Prissumman för Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling är på 500.000 kronor.

Juryn består av:
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
Christina Fosnes, kommunstyrelsens vice ordförande Kalmar kommun
Cathrine Legrand, prorektor Linnéuniversitetet
Camilla Rööst, manager material & innovation IKEA of Sweden AB
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

Bildtext övre bilden: Från höger Camilla Rööst, Anna Tenje, Charlotte Marchand, Kjell Axelsson, Sylvia Haus, Christina Fosnes och Cathrine Legrand.

Charlotte Marchand
Charlotte Marchand Annika Sand