Maria Mårtensson Hansson

Stora statliga myndigheter fokus för ny professor

Maria Mårtensson Hansson är ny professor i ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Linnéuniversitetet. Hon kommer närmast från Stockholms universitet. Hennes forskning handlar främst om stora statliga myndigheter som brottas med bland annat dåligt anseende och nu genomgår ett förnyelsearbete.

– Jag studerar myndigheterna ur ett styrnings-, ledarskaps- och strategiperspektiv. Jag genomför omfattande studier kring förnyelse- och förändringsarbete. De myndigheter som jag följer har oftast likartade grundproblem. Det handlar om anseendeproblem, införande av nya ledningssystem eller kultur- och ledarfrågor.

– Jag som forskare ger inte lösningar till organisationen jag studerar, jag visar "bilder" av vad jag ser. Jag och mina forskarkollegor arbetar kvalitativt med hjälp av intervjuer och observationer på olika nivåer. Vi förmedlar det vi ser pågå, och det kan ge myndigheten ett "språk", ett perspektiv. Alla sorters styrning ger konsekvenser i verksamheten och för de som arbetar där. Vi kan belysa och sätta fingret på dessa konsekvenser.

Maria Mårtensson Hansson är också vetenskaplig ledare för en nationell samverkansplattform där man samverkar kring styrnings- och ledningsfrågor i statliga myndigheter. Plattformen består av femton aktiva forskare och representanter från ett tjugotal statliga myndigheter. Just nu planeras för en forskardag i januari med tema digitalisering – en mycket viktig och aktuell fråga för de statliga myndigheterna.

– Mitt intresse för samverkan är stort, och jag hoppas kunna arbeta vidare med mina nätverk och arenor. Jag vill utveckla dessa så att de kommer Linnéuniversitetet till gagn.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?
– Jag tycker att det ska bli roligt att få vara med att utveckla forskningen i mitt ämne. Professorsrollen är ny för mig, och det känns bra att få en så tydlig roll. Jag har erfarenhet av stora projekt och här finns stor outnyttjad potential. Jag ska inte heller sticka under stol med att jag tycker om nystarter – det är roligt att byta till ett nytt jobb!

Maria Mårtensson Hansson forskar om styrning inom statliga myndigheter.