Arkeologer vid utgrävning

Stort intresse för Linnéuniversitetets företagsforskarskola i arkeologi

Inom Linnéuniversitetets forskarskola GRASCA undersöker åtta doktorander hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och bidra till att lösa flera samhällsutmaningar. Nu finns GRASCA:s årsrapport nummer två publicerad.

– Under året har doktoranderna varit aktiva i att presentera sina arbeten för forskare och branschfolk både nationellt och internationellt. Intresset har varit stort, berättar föreståndaren Cornelius Holtorf, professor i arkeologi.

Uppdragsarkeologi är arkeologi som genomförs som uppdrag åt någon som behöver få ett arkeologiskt arbete utfört. Detta är vanligt vid till exempel byggnation i städerna eller vid infrastrukturella satsningar som bygge av nya vägar.

Ett exempel på hur forskarskolan under året bidragit till utvecklingen av branschen är vårens besök på Länsstyrelsen i Skåne där doktoranderna presenterade sin forskning. Temat för mötet var framtida hållbar utveckling. Exempelvis diskuterades det hur uppdragsarkeologin kan generera ny kunskap för hållbar stadsutveckling.

– Ett uttalat syfte med GRASCA är att hitta sätt för svensk uppdragsarkeologi att utveckla nya arbetssätt. På länsstyrelsen möttes forskning och praktik och många nya idéer väcktes, säger Cornelius Holtorf.

Nu går forskarskolan in i en ny fas. Till våren ska doktoranderna lägga fram sina licentiatavhandlingar. Så denna terminen skriver de för fullt.

– Vi är många inblandade i forskarskolan, doktorander, handledare, företagen, styrelsen och ledningsgruppen. Det är en kreativ sammansättning som får mycket att hända.

GRASCA är ett av många exempel på hur arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet söker nya vägar för att utveckla samverkan. Forskarskolan finansieras av ett stort anslag från KK-stiftelsen och de medverkande fyra företagen, Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost och Västarvet Studio Västsvensk Konservering, samt Linnéuniversitetet.

Läs hela årsrapporten från GRASCA