Shiyan Hu

Strategisk satsning på framtidens inbyggda datorsystem

Institutionen för datavetenskap och medieteknik satsar stort på området inbyggda system. Shiyan Hu, en internationellt ledande expert inom området, har anställts som ny professor och längre fram i höst börjar tre nya lektorer sina tjänster.

Shiyan Hu är ny professor i inbyggda system vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning har fokus på inbyggda system och cyberfysikaliska system. Inbyggda system kallas de datorsystem som är viktiga delar av många olika typer av apparater eller maskiner, exempelvis mobiler, bilar och flygplan. Cyberfysikaliska system innehåller en nära integration av sensorer/programvara ("cyber") och maskinvara ("fysikaliska").

– Jag forskar framför allt om kraftsystem och jag studerar interaktionen mellan cybersystemet och det fysikaliska energisystemet. Det kan exempelvis handla om ett energidistributionssystem där en sensor känner av någonting och det lokala styrsystemet i nätverket vidtar en åtgärd baserat på det.

Internationellt ledande

Shiyan Hu är en internationellt ledande expert inom sitt forskningsområde. Han är ordförande i IEEE Technical Committee on Cyber-Physical Systems och chefredaktör för IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications. Ett område som speciellt intresserar honom är säkerheten hos cyberfysikaliska system.

– Den senaste tiden har det varit ett antal cyberattacker mot kraftsystem och hur man ska kunna begränsa effekten av dessa och försvara sig mot dem är mitt fokus för närvarande. Att utveckla ett starkt försvarssystem för befintliga cyberfysikaliska kraftsystem är ett av målen med min forskning.

Shiyan Hu är född i Beijing i Kina och flyttade till USA 2002, där han läste en master och disputerade. Senast har han arbetat som docent vid Michigan Technological University.

– Linnéuniversitetet är ett universitet fullt av potential. Här kan jag hitta många möjligheter till samverkan inom mina forskningsområden. Företag som arbetar med inbyggda system och cyberfysikaliska system och kraftindustrin är speciellt välkomna att höra av sig!

Strategisk satsning

Den nya professuren är en del av en satsning som institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik, rektor och Växjö kommun gör inom datateknik och inbyggda system. Utöver Shiyan Hu kommer tre nya lektorer att börja sina tjänster under hösten.

– Inbyggda system finns överallt i dagens samhälle och utvecklingen går snabbt. Därför är det angeläget att både bredda och fördjupa vår kompetens inom detta viktiga område, säger Jesper Andersson, prefekt vid institutionen.