Annette Eilert och asplöv.

Student vid Linnéuniversitetet tilldelad svenska lövträdstipendiet

Det svenska lövträdstipendiet går i år till Annette Eilert, som är student på Skogskandidatprogrammet. Hon tilldelas 10.000 kronor att använda till sitt examensarbete.

– Jag är oerhört stolt, glad och tacksam över stipendiet och ser fram emot att efter avklarad utbildning fortsätta att jobba för att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag i svenskt skogsbruk, säger Annette Eilert.

Hon läser sista terminen på Skogskandidatprogrammet (tidigare Skogs- och träprogrammet) vid Linnéuniversitetet. Svenska lövträdföreningens lövträdstipendie på 10.000 kronor får hon för sitt examensarbete "Alternativa metoder för att minimera betesskador på hybridaspföryngringar".

Pengarna ska Annette Eilert använda till resor, material och utrustning i samband med genomförandet av examensarbetet.

– Jag är tacksam över att under snart tre år ha fått studera på Skogs- och träprogrammet. Utbildningen har inte bara gett mig en fin yrkestitel och skoglig kompetens, den har även gett mig en hel verktygslåda med idéer, funderingar samt tips och trix, som efter utbildningens slut kommer att fortsätta hålla mig nyfiken och kunskapstörstande när det gäller skog och skogsbruk.

Syftet med Svenska lövträdstipendiet är att uppmuntra högskole‐ eller universitetsstuderande att arbeta med lövskogsfrågor.