Studenter i park

Studentprojekt inom hållbar utveckling

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Vill du göra något praktiskt för att bidra till en bättre värld och dessutom få ersättning för det? Har du en idé om ett projekt du vill genomföra, men som inte ryms inom din utbildning? 

Kommittén för hållbar framtid utlyser medel för studenter vid Linnéuniversitetet som vill genomföra ett projekt inom hållbar utveckling. Studentprojekten är en del av universitetets övergripande arbete med hållbar utveckling och förhoppningen är att projekten, i stort eller smått, ska vara bidrag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Många olika slags projektidéer är möjliga, både vad gäller innehåll och form. Det kan röra sig om en bokcirkel, en informationskampanj om jämställdhet, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning i samband med Pride, en öppen föreläsning eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbar utveckling och där detta kan motiveras.

Gör en ansökan här https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/om-linneuniversitetet/vision-och-vardegrund/hallbar-utveckling/studentprojekt-inom-hallbar-utveckling/