Studerandeavdelningen blir först på Linnéuniversitetet med att HBTQ-diplomeras

Under september och oktober kommer Studerandeavdelningen att delta i en utbildning som bla innefattar: HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation, normkritik och heteronorm, våld och heder.

Diplomeringen är till för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för HBTQ-personer som löper en större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare samt varandra är viktigt ur ett hälsoperspektiv enligt Marie Brorsson, avdelningschef för studerandeavdelningen.

Avdelningen arbetar för att sätta studenten i centrum och träffar många studenter i olika sammanhang. – När vi har blivit HBTQ-diplomerade kommer studenterna veta att Studerandeavdelningen har kunskap i dessa frågor vilket man som HBTQ-person värdesätter, säger Marie.

Ambitionen är att Linnéuniversitetets andra avdelningar och enheter också ska bli HBTQ-diplomerade. Än så länge finns inte något lärosäte i Sverige som är helt och hållet är diplomerat men flera har börjat med utbildning.

HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter Källa: RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter